Rozwój Fundacji MAK – Miejsca Aktywnych Kobiet

Gwoździec

28.09.2015

Na terenie Gminy Zakliczyn dokładnie w miejscowości Gwoździec w marcu tego roku powstała nowa Fundacja o nazwie Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet. Fundacja powstała przede wszystkim po to by kontynuować rozpoczętą w 2012 roku przez Fundację BIS z Krakowa ideę Wiosek Tematycznych w Małopolsce.

Na terenie Gminy Zakliczyn powstały dwie takie wioski jedna z nich to Gwoździec – wioska pod kobiecą ręką, do tej pory działała jako grupa nieformalna, jednak chcąc pozyskiwać środki na różne przedsięwzięcia i projekty Animatorki wioski postanowiły się sformalizować, zebrały fundusze, napisały statut Fundacji, złożyły dokumenty do sądu i w taki oto sposób powstała Fundacja MAK – Miejsce Aktywnych Kobiet.

Nie trzeba było długo czekać na aktywność naszych Pań gdyż w szybkim czasie nadarzyła się okazja właśnie do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego, którego operatorem na naszym terenie jest Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia. Prezes Fundacji Ewelina Siepiela obmyśliła projekt pt. „Rozwój Fundacji MAK – Miejsca Aktywnych Kobiet”, został on bardzo dobrze ocenione dzięki czemu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4864,00 zł na zakup potrzebnych sprzętów biurowych na rzecz fundacji, zakupiono m.in. laptop, drukarkę, flipchart, bindownicę, gilotynę do cięcia papieru, laminarkę oraz artykuły biurowe papier, pisaki, długopisy itp. Dzięki dofinansowaniu i zakupionym sprzętom fundacja może sprawniej funkcjonować i z większą skutecznością realizować swoje cele statutowe którymi są m.in.:

  1. Wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gwoźdźca.
  2. Promowanie i realizowanie oferty turystycznej miejscowości z charakterem „Gwoźdźca – wioski pod kobiecą ręką”.
  3. Zacieśnianie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami w zakresie kultury, turystyki i integracji mieszkańców.
  4. Promowanie kultury i tradycji oraz produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce i zagranicą.
  5. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi.

Nasze działania mają prowadzić do rozpowszechniania dobrego wizerunku naszej miejscowości jak i Gminy Zakliczyn, chcemy w pożyteczny sposób wykorzystać naszą energię i zapał do pracy oraz chcemy pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych projektów na realizację naszych celów statutowych poprzez organizowanie warsztatów rękodzielniczych, imprez tematycznych, czy animacji czasu wolnego dla dzieci. Nasze motto to:

                    „Rób to co możesz

        Tym co posiadasz

I tam gdzie jesteś…”      

                                                           (Theodore Roosevelt)

 logo_fio_malopolskalokalnie  WOJ-MALOPOL_LOGO_POZIOM_cmyk_2   logo bszl poziom

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego